Retur til forside
Retur til orgelnoderAnders Sophus Jørgensen

15 forspil til koraler i Den Danske Koralbog Anders Sophus Jørgensen
 15 forspil til koraler i Den Danske Koralbog
 ISBN 87-91802-16-4      ISMN M-706779-27-0
 Hæftet A4. 8 sider, hvoraf 5 sider noder.

 Kan købes på forlaget André Palsgård (0045)20150985
 apalsgard@gmail.com for kr. 40.- + porto.

 Hæftets sider i pdf-format kan også printes fra denne side.

Forord
Min far, organist og kantor Anders Sophus Jørgensen, blev født i København i 1912. Han tog organisteksamen som privatist på Det Kgl. Musikkonservatorium i 1932. Han tog kantoreksamen på konservatoriet i 1947. Han var elev af Emilius Bangert, Finn Viderø, Agnete Zacharias m. fl.
Han blev gift med min mor Agnete Jacobsen i 1936.

Min far blev ansat ved Adventskirken på Sallingvej i Vanløse i 1940. Det var en interimskirke indtil 1944. I begyndelsen havde han et harmonium at spille på. Det blev afløst af et lille 4-stemmers kegleladeorgel ”velvill. udlånt af Frobenius & Co.” (Organist- og Kantorembederne 1953). Det blev i 1957 erstattet af et 20 stemmers Frobeniusorgel med to manualer og pedal.

Han var organist i Adventskirken i over 40 år. Igennem alle årene var han en søgt dirigent for amatørkor. Han var således dirigent for Københavns Højskoleforenings Kor, Korforeningen ”Dur og Moll” og overdirigent for Korsammenslutningen af 1920. Desuden underviste han i klaver og havde mange elever. I de senere år var han sanglærer på Rødkilde skole i Vanløse. Han døde i 1992.

De foreliggende forspil har overskrifter med den moderne retskrivning, der blev indført i 1948. Nogle af nodesiderne har med blyant fået påført registreringsforslag, der svarer til stemmerne i orglet fra 1957. Det er mest sandsynligt, at forspillene er komponeret i 1950erne.

Frederiksberg 2021                                  Pastor Mads-Bjørn Jørgensen


Klik på et sidetal for at printe siden

Forside

Side 2    Forord og Indhold

Side 3    "Blomstre som en rosengård"     

               "Det lakker nu" eller ”O Herre Krist"      

              ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord"

Side 4     "Et barn er født"

               "For dig, o Herre"

Side 5    "Gud, du som lyset og dagen oplod"    

               "Gør døren høj"      

               "Han, som på jorden bejler"    

Side 6     "Hellig, hellig, hellig"      

               "Mæt min sjæl, o Jesus sød"   

Side 7     "Nu titte til hinanden"       

               "O, havde jeg dog tusind tunger"      

               "Op, alle folk på denne jord"

Side 8    "Tag det sorte kors fra graven"     

               "Vær velkommen, Herrens år"
Retur til forside
Retur til orgelnoder