Retur til Forside   Retur til Orgelnoder
Gratis orgelnodebog - siderne kan printes, se nedenfor
Christen Christensen:
10 Fest-Præludier
ISBN 87-91802-24-5
Nodebog i A4 format, hæftet.
16 sider, hvoraf 10 sider noder med koralbearbejdelser.
Forlægget til bogen er håndskrevne nodesider, der tilsyneladende var samlet med henblik på udgivelse.
Jeg modtog kopierne fra Sonja Fomsgaard, Ringkøbing o. 2000. Hun var i en årrække en meget aktiv medarbejder i Dansk Kirkemusiker Tidende.
De 2 første koraler kendte jeg i forvejen, fordi jeg i 1997 havde fået kopier af dem fra Lis Marcussen , der havde været elev af Chr. Christensen.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes for kr. 50.- + porto ved henvendelse til

Forlaget André Palsgård
Kildebakkegårds Allé 23
2870 Dyssegård

apalsgard@gmail.com
   (0045) 20150985
Klik på et sidetal og få siden frem som pdf-fil, der kan printes ...eller

Side   1   Forside
Side   2   Bogens data
Side   3   Christen Christensen. Efterladte noder. CCs kirkeorgler og harmonier
Side   4   Første side af CCs håndskrevne noder
Side   5   Indholdsfortegnelse
Side   6   1.   Advent - Gør Døren høj (Genève 1551)
Side   7   2.   Juleaften - Det kimer nu (C. Balle 1850)
Side   8   3.   Juledag - Et Barn er født  (Tysk visemelodi ca. 1600 / Berggreen 1853)
Side   9   4.   Langfredag - Hil dig Frelser og Forsoner (C. C. Hoffmann 1878)
Side  10   5.   Paaskedag - Krist stod op af Døde (A. P. Berggreen 1852)
Side  11   6.   Kr. Himmelfartsdag - Jesus himmelfaren (Henrik Rung 1847 (Krist stod op af døde)
Side  12   7.   Pinsedag - I al sin glans (Lyon 1562)
Side  13   8.   Den signede Dag (C. E. F. Weyse 1826)
Side  14   9.   Lover den Herre (Stralsund 1665)

Side  15   10. Lover Herren, han er nær (Johann Rudolph Ahle 1664 (Herre Jesus, vi er her))
Side  16   Tidligere udgivelser fra forlaget

...få alle nodesiderne frem i 1 fil. Node 1-10
A
ndré Palsgård 2022
Retur til Forside   Retur til Orgelnoder