Retur til orgelnodebøger
Retur til Forside


Hans Matthison-Hansen (1807-1890): Sex Postludier, 2det Hefte

Hans Matthison-Hansen blev født i Flensborg. Efter konfirmationen kom han til København og studerede et par år på Kunstakademiet med Eckersberg som lærer.
Musikken dyrkede han tidligt, og Weyse, der var hans lærer, tilrådede ham at lægge sig efter orglet.
Han var domorganist i Roskilde 1832-1890. Ved Frederik VIs begravelse  spillede Hans Matthison-Hansen en fri fantasi, hvori han indflettede folkevisen om dronning Dagmar. Hans orgelkoncerter i Roskilde fik så stort ry, at der blev indsat ekstratog mellem København og Roskilde.
Også ved koncertrejser i Sverige, Norge, Tyskland og England var han højt anset for sin orgelvirtuositet. Han var en dygtig improvisator. Han fik udgivet adskillige orgelnodebøger.
Nærværende nodehefte er tilegnet Herr Professor Niels W. Gade.

Nodebogen "Sex Postludier, 2det Hefte" indeholder 6 orgelstykker på siderne 2-7. Fotokopierne fra Det Kongelige Bibliotek i København er blevet scannet og bearbejdet bedst muligt. Nodesiderne er i pdf-format og kan printes
.

Forside    Side 2    Side 3    Side 4    Side 5    Side 6    Side 7

André Palsgård, april 2018

Retur til orgelnodebøger
Retur til Forside