Retur til orgelnodebøger
Retur til Forside


Sophus Halle: 25 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium (Opus 15)
udgivet 1918

Sophus Halfdan Halle blev født i Rødby i 1862.
I årene 1879-1882 fik han læreruddannelse på Jonstrup seminarium, hvor han blev undervist i orgel og musikteori af Carl Mortensen.
I 1882 blev Sophus Halle ansat som kommunelærer i København og fortsatte sine musikstudier hos Nebelong (orgel) og Otto Malling (Teori)
Han vikarierede i forskellige kirker og var fra 1896 organist ved Immanuelskirken indtil 1905, hvor han blev udnævnt til skoleinspektør ved Hans Tavsens Skole. Samtidig indstillede han sin praktiske
musikervirksomhed.
Sophus Halle udgav bl. a. en meget udbredt Retskrivningsordbog (1904) og deltog i debatten om Laubs reform af kirkesangen, som han var kritisk overfor.
Sophus Halle komponerede orgelstykker, sange og salmer. Hans Opus I: Præ- og Postludier for orgel eller Harmonium (1892) blev ligesom hans Modulationslære (1900) meget udbredte og kom i flere oplag.
Flere af Sophus Halles sange og salmer som f. eks. Nu falmer skoven og Alt staar i Guds Faderhaand blev også populære uden dog at kunne fortrænge de "gamle" melodier af hhv. Nebelong og Henrik Rung.
Sophus Halle komponerede flere samlinger af skolesange for børn og udgav koralmelodier: Psalmebogens Melodier ( 1904) og arrangementer for kor: Blandet Kor (1905).
Halle var engageret i den folkelige sang bl. a. som medstifter af Dansk Korforening og som medlem af en Sangkommission, der var nedsat af Københavns Skoledirektion.
Han døde i 1924.

Denne nodebog kan spilles på instrumenter med eller uden pedalklaviatur.
Bogen er udsolgt, men den kan printes fra denne side.


Klik på et sidetal og få pdf-filen frem til besigtigelse og printning:

Omslag side 1: Den originale nodebogs forside
Omslag side 2: Om denne nodebogs tilblivelse - forord ved undertegnede
Omslag side 3: Om komponisten - forord ved undertegnede
Omslag side 4: Et af mig indsat foto af Halle
Side 1:
               Forsats
Side 2:                Komponisten Halles forord
Side 3:     1. Fest-Præludium ("Nu ringer alle Klokker mod Sky")
Side 4:     2. Postludium ("Det er så yndigt at følges ad")
Side 5:     3. Præludium og 4. Præludium
Side 6:     5. Præludium og 6. Præludium ("Jeg ved et evigt Himmerig")
Side 7:     6. Præludim fortsat og 7. Præludium
Side 8:     8. Passionsmarsch (Palmesøndag)
Side 9:     9. Præludium og 10. Præludium
Side 10: 11. Præludium og 12. Postludium ("Det kimer nu til julefest")
Side 11: 12 Postludium fortsat og 13. Præludium
Side 12: 14. Præludium og 15. Præludium
Side 13: 15. Præludium fortsat og 16. Præludium
Side 14: 17. Præludium og 18. Præludium ("Kimer i klokker")
Side 15: 19. Præludium og 20. Præludium
Side 16: 21. Præludium
Side 17: 22. Præludium og 23. Præludium ( "Krist stod op af Døde", Mel. af Rung)
Side 18: 24. Postludium
Side 19: 24. Postludium fortsat
Side 20: 25. Postludium ("Dejlig er jorden")
Side 21: 25. Postludium fortsat
Side 22: 25. Postludium fortsat
Side 23: 25. Postludium fortsat
Side 24: Original bagside med reklamer for nodebøger

September 2016, André Palsgård


Retur til orgelnodebøger
Retur til Forside