Retur til orgelnoder
Retur til forsiden
  

Orgelnodebøger udgivet af André Palsgård:
Jacobus Gallus:
Lamentationes Ieremiae prophetae - Lamentatio I  


 

Jacobus Gallus: Lamentationes Ieremiae prophetae - Lamentatio I (udg. 2005) 
Profeten Jeremias' klagesange, 4-stemmigt korværk fra 1500-tallet transskriberet for 2 orgler af André Palsgård
A4 , 12 sider, hvoraf  8 sider noder.
ISBN 87-989315-4-7, ISMN 706779-13-3

  
Bogen kan printes her fra siden eller købes for kr. 100.- + porto hos 
André Palsgård
Kildebakkegårds Allé 23
2870 Dyssegård 

Telefon: 20150985. E-mail: apalsgard@gmail.com 

Klik på et sidetal og få siden frem i pdf-format, der kan printes

Forside
: Forside og forsats
Side 2
: Bogens data og andre udgivelser til og med 2016
Side 3: Forord

Forord  

Den böhmiske komponist Jacob Handl - også kendt under navnet Jacobus Gallus - var meget produktiv i sin korte levetid 1550-1591. Han komponerede store mængder kormusik - såvel kirkelig som verdslig - for 4-8 stemmer.  

Lamentationes Ieremiae prophetae (profeten Jeremias' klagesange (deraf betegnelsen "jeremiader")) er et pragtfuldt værk for 4 stemmer. Som i Gallus' andre korværker fletter de enkelte stemmer sig ud og ind imellem hinanden. Et tabulatur for orgel vil indeholde diverse skråstreger for at påpege dette forløb, men orglet kan ikke eftergøre koret med én registrering - de enkelte stemmers fascinerende forløb op og ned overskridende de andre  stemmers grænser forbliver mere eller mindre skjult, når der spilles på 1 orgel med 1 manual. Det hjælper ikke stort at spille på 1 orgel med 2 manualer med sopran og alt på det ene manual og tenor og bas på det andet manual. Det bedste resultat opnås, hvis 4 organister spiller med 1 finger på hver sit orgel, men det er der næppe den store interesse og sjældent mulighed for.

I denne transskription for 2 orgler har jeg valgt en mellemvej: Sopran- og tenorstemmen, der sjældent krydser hinanden, spilles på det ene orgel, mens alt- og basstemmen spilles på det andet orgel. I nødsfald kan 2 organister prøve at spille på hver sit manual på samme orgel.

Søborg, januar 2005        André Palsgård

Nodesider: 

Side 5  og  Side 6  og  Side 7  og  Side 8  og  Side 9  og  Side 10  og  Side 11  og  Side 12  

 
André Palsgård 2005 og 2019


Retur til orgelnoder

Retur til forsiden