Retur til orgelnoder
Retur til forsiden


Orgelnodebøger udgivet på forlaget André Palsgård:

Lecosaldi
(Peter Lea-Cox): Pièce pour cinq orgues

 

 

 

Lecosaldi (Peter Lea-Cox): Pièce pour cinq orgues (udg. 2005)
A4, 84 sider, hvoraf 5 sider tekst, resten er noder for hvert af de 6 orgler og partitur for dirigenten. 
ISBN87-91802-00-8. ISMN 706779-19-5


Peter Lea-Cox har komponeret værket i gammel stil for 5 - senere 6 - landsbykirkeorgler i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade. 
Første del af værket er uropført  i september 2003 og hele værket i september 2005. Præludium for 5 kirkeorgler og fuga for 5 kirkeorgler og continuo (continuostemmen er udskrevet som generalbas). Continuo-orglet kan evt. undværes.
Nodebogen kan printes fra denne side.

Nodebogen kan evt. lånes på biblioteket eller købes for kr. 100.- + porto hos
André Palsgård
Kildebakkegårds Allé 23
2870 Dyssegård

0045 2015985
apalsgard@gmail.com


Klik på et sidetal for at få siden frem i pdf-format, der kan printes

Forside

Side 1  Forsats
Side 2  Bogens data og nodebøger udgivet til og med 2016
Side 3  Indholdsfortegnelse
Side 4  Forord. Komponisten og kompositionen

Komponisten
  
Lecosaldi er et pseudonym, der anvendes af komponisten Peter Lea-Cox, når han komponerer efter gammel stil. Peter Lea-Cox er organist og kantor i den lutheranske kirke St. Anne & St. Agnes nær St. Pauls Cathedral i Londons City. Siden 1987 har han forestået kirkens rige musikliv, der bl. a. består af 2-3 ugentlige lunch-time-koncerter. Med sit faste ensemble - Lecosaldi ensemblet - genoptog han i 1982 em tradition fra Bachs tid, Bach Vesperen. En gang om måneden medvirker de således ved gennemførelsen af en gudstjeneste som på Bachs tid. Den indeholder liturgi, salmer, prædiken, stor deltagelse af menigheden og - ikke mindst - en lang række musikalske indslag, såvel instrumentalværker som kantater, af J. S. Bach.

Peter Lea-Cox  blev født i 1945 i Bournemouth. Han studerede på the Royal Academy of Music fra 1963 til -66, hvor han var elev af Douglas Hawkridge. Han blev herefter ansat som Assistent Music Master på Oundle School i Northants. I 1973 vendte han tilbage til Royal Academy of Music som underviser og med administrativt arbejde indtil 1986.  

Peter har rejst både med sit kor og som solist i Spanien, Frankrig, Tyskland, USA og Danmark. Her i landet har han spillet over 100 koncerter siden 1986. Her har mange også oplevet ham som en fantasifuld improvisator og komponist.

Kompositionen  
I august 2001 spillede Peter Lea-Cox engelsk orgelmusik ved en orgelkoncert i Sct. Andreas Kirke i København. Bagefter beså han kirkens orgelsamling bestående af 5 små, danske landsbykirkeorgler bygget mellem 1890 og 1906. De lod til at interessere ham. Da orglerne er stemt i samme tonehøjde, manglede kirken et orgelstykke for 5 små orgler. Jeg spurgte ham i spøg, om det ikke var en opgave for ham at komponere sådan et stykke. Et frø må være faldet på frugtbar jord, for 9 måneder senere landede hans håndskrevne komposition "Pièce pour cing orgues" på dansk grund!

Ved en koncert i Sct. Andreas Kirke 4. september 2003 blev præludiet uropført. Komponisten dirigerede selv de 5 organister, der spillede på hvert sit danske landsbykirkeorgel. Orglerne havde fået påmonteret spejle, så organisterne kunne se dirigenten. En feststemt tilhørerskare fulgte koncentreret eksperimentet, der var meget vellykket.

Peter var allerede før koncerten gået i gang med at komponere fortsættelsen af værket - en fuga, der var beregnet for 5 orgler og continuo, fordi orgelsamlingen i mellemtiden var vokset fra 5 til 6 orgler. Det samlede værk forelå i håndskrevet form, da han forlod Danmark i slutningen af september 2003.  

Nærværende udgave af "Pièce pour cinq orgues" består af Præludium og Fuga for hvert af de 5 orgler, Fuga for continuoinstrumentet, der ved opførelse i orgelsamlingen selvsagt også er et orgel, og et partitur for alle instrumenterne. Musikken er beregnet for orgler uden pedal.

København, januar 2004              André Palsgård

Noder for de enkelte orgler:                                                                                                                                                          
Orgel  I Præludium: Side 5   og   Side 6  
Fuga: Side 7   og   Side 8   og   Side 9   og   Side 10  og  Side 11
Orgel  IIPræludium: Side 12  og  Side 13 
Fuga: Side 14  og  Side 15  og  Side 16  og  Side 17  og  Side 18  
Orgel  IIIPræludium:Side 19  og  Side 20 
Fuga:Side 21  og  Side 22  og  Side 23  og   Side 24  og  Side 25
Orgel  IVPræludium:Side 26  og   Side 27 
Fuga:Side 28  og   Side 29  og  Side 30  og  Side 31  og  Side 32
Orgel  VPræludium Side 33  og   Side 34 
Fuga:Side 35  og   Side 36  og  Side 37  og  Side 38   
Orgel VI (Continuo) Fuga: Side  39  og   Side 40  og  Side 41  og  Side 42  og  Side 43  og  Side 44
Tilføjelse 2014: Noderne for orgel VI er udstyret med generalbastegn, som de fleste af nutidens organister ikke er rutinerede i. Orgel VI kan evt. undværes (AP).
 
Partitur:
Præludium:Side 45   og   Side 46  og  Side 47  og  Side 48  og  Side 49  og  Side 50  og  Side 51  og  Side 52  og  Side 53  og  Side 54 
Fuga: Side 55   og   Side 56  og  Side 57  og  Side 58  og  Side 59  og  Side 60  og  Side 61  og  Side 62  og  Side 63  og  Side 64   og  
Side 65   og   Side 66  og  Side 67  og  Side 68  og  Side 69  og  Side 70  og  Side 71  og  Side 72  og  Side 73  og  Side 74  og
Side 75   og   Side 76  og  Side 77  og  Side 78  og  Side 79  og  Side 80  og  Side 81  og  Side 82  og  Side 83  og  Side 84  


André Palsgård 2005 og 2019

Retur til orgelnoder
Retur til forsiden