Retur til orgelnoder
Retur til forsiden


Orgelnodebøger udgivet på forlaget André Palsgård:

André Palsgård:
Responsorium II 

 André Palsgård: Responsorium II  for 2 orgler (udg. 2005)
 Vekselsang for 2 orgler, A4, 8 sider, hvoraf 5 sider noder.
 ISBN 87-989315-7-1, ISMN 706779-16-4. 


Enkelte eksemplarer tilbage. Kr. 100.- + porto
Bestil hos:

André Palsgård
Kildebakkegårds Allé 23
2870 Dyssegård
0045  20150985  
apalsgard@gmail.com  


Forord  
Responsorium II er tænkt som en vekselsang for 2 orgler eller mellem 2 forskellige registreringer på 1 orgel. 
Solostykkerne er egnet for blid fløjtestemme, f. eks. en liflig Gedakt 8'. Korsvarene registreres bedst med flere stemmer, der synger godt sammen. 

Kritikere har allerede før udgivelsen antydet, at Responsorium II indeholder passager bygget over melodierne "Sømanden Bill den fromme", "Tak for mad" og "Nogle har mad"*.  
Dette er ingenlunde tilfældet og være hermed dementeret.

Søborg, marts 2005     André Palsgård

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
*)
Madtakkesangene er en særlig musikalsk disciplin, der dyrkedes i 1900-tallets første halvdel ved afslutningen af nogle kristne forsamlingers fællesmåltider. 
De har aldrig været anvendt som responsorier. Da de næppe er kendt af nutidens ungdom, bringer jeg af historiske grunde teksterne for de 2 nævnte madtakkesange:

Tak for mad, tak for mad.
Nu er jeg mæt og tilfreds og glad,
og derfor siger jeg tak for mad.
Tak for mad.

Nogle har mad, men kan ikke spise.
Andre kan spise,  men har ikke mad.
Jeg takker dig, Gud, jeg er så glad,
for jeg kan spise, og  jeg har mad.


Klik på en side for at få den frem i pdf-format til udprintning.     


Side 1

Side 2
Kontaktoplysninger er forkerte. Her er de rigtige:
André Palsgård
Kildebakkegårds Allé 23
2870 Dyssegård
0045  20150985  
apalsgard@gmail.com  

Side 3

Side 4


Side 5 


Side 6


Side 7

Side 8

André Palsgård 2005 og  2019

Retur til orgelnoder
Retur til forsiden