Retur til orgelnoder
Retur til forsiden


Orgelnodebøger udgivet på forlaget André Palsgård:
Peder Mandrup Meyer: 19 Præludier for Orgel

       Peder Mandrup Meyer: 19 Præludier for Orgel
 ISBN 87-986484-7-0. ISMN M-706779-05-8. Udgivet 2002
 Nodebogen er i beskåret A 4 format, hæftet.
 I alt 24 sider, hvoraf 5 sider tekst og nodeeksempel. 
 8 frie kompositioner, 11 koralbearbejdelser.

 

 

 Bogen kan printes fra denne side eller købes for kr. 100.- + porto hos 
 
André Palsgård, Kildebakkegårds Allé 23, 2870 Dyssegård 
 Telefon: 20150985. E-mail: apalsgard@gmail.com 

 

  
Frederiksberg Kirke tegnet af Viggo Bang (f. 1885). Såvel denne tegning som bagsidens foto af P. M. Meyer er hentet fra bogen "Frederiksberg Kirke 1734-1934".

Klik på et sidetal for at få siden frem i pdf-format, der kan printes.

Forside
Bagside

Side 1: Forsats
Side 2: Bogens data, andre udgivelser og beskrivelse af forsiden 
Side 3: Forord med omtale af komponisten

Forord 
Disse 19 præludier for orgel har jeg fundet i Musikhistorisk Museums samling af håndskrevne noder. Komponisten har noteret dem letlæseligt i et hefte med målene 25.5 cm x 35.0 cm. Præludierne fordeler sig på 8 frie kompositioner og 11 koralbearbejdelser. Stykkerne er beregnet for orgel med pedal. Der er ingen årstal eller ledsagende kommentarer i nodehæftet. Noderne er en del af en nodesamling efterladt af komponisten Chr. Barnekow (1837-1930).

Komponisten, Peder Mandrup Meyer (1841-1919), blev født på St. Thomas, hvor hans far, Jørgen Scheel Meyer var læge. Han blev senere distriktslæge i Horsens. Moderen hed Halvordine Elise Tuxen. Han blev i 1889 viet til Marie Caroline Klenz, datter af snedkermester W. O. Klenz.

I 1859 blev P. M. Meyer student fra Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn. Men allerede som skoleelev havde han besluttet sig for musikken og modtog undervisning i musikteori hos organist ved Helligaandskirken, Johan Chr. Gebauer, der som gammel elev af Kuhlau satte stor pris på Meyers begavelse for det kontrapunktiske, der ellers var en sjældenhed blandt eleverne på det tidspunkt. Han studerede med flid orgel, klaver og violoncel. Undervisningen i klaverspil blev varetaget af Rée. Organist Niels W. Gade, der benyttede ham som vikar i Holmens Kirke, gav ham den videre uddannelse i orgelspil i årene 1861-1863. Han deltog i krigen i 1864 som menig ved 18. regiment. Hjemvendt fra felten fortsatte han sine studier. I 1865 gav han i Slotskirken en koncert, der bragte ham megen anerkendelse som orgelvirtuos p. g. a. hans betydelige teknik, klare spil og smagfulde registrering. Senere levede han som søgt musiklærer og var i mange år censor ved Musikkonser-vatoriets organisteksamen. Fra 1874 til sin død var han indehaver af det betydelige embede som kantor ved Frederiksberg Kirke. Han fik udgivet et par hæfter "Compositioner for Pianoforte" og nogle år senere - i 1898 - et hefte med pedaløvelser, mens andre kompositioner, bl. a. en større samling salmer for 3-stemmigt damekor, kontrapunktiske udarbejdelser m. v., ikke er blevet trykt, og måske ikke længere eksisterer.

Kilder:
Nordisk Musiklexikon (H. V. Schytte) 1892
Dansk Biografisk Lexikon 1897, 1923 og 1938
Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke 1734-1934 (udgivet i 1933)

Bibliotekarerne Ture Bergstrøm og Musse Magnussen Svare, Musikhistorisk Museum, Åbenrå 30 i København, takkes for hjælp til fremskaffelse af noder og diverse oplysninger. Bibliotekar Michael Bach, Lokalhistorisk Arkiv, Frederiksberg, takkes for rådgivning og oplysninger. Kirketjener Isak Drachmann, Frederiksberg Kirke, takkes for levering af materiale til nodebogens forside. Audiolog og organist Niels Morsing takkes for omhyggelig gennemgang af værket og kontant og logisk rådgivning. Organist Inge Glad og overlæge og organist Sven Vinther Topp takkes for korrekturspil.

Søborg, maj 2001 André Palsgård

Side 4: Udsnit af håndskrevet nodeside.
Side 5: Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse:
 

Præludium 1 - Side 6
Præludium 2 - Side 7
Præludium 3 "
Af Adams Fald er plat fordær'vt" ("Durch Adams Fall ist ganz verderbt")  - Side 8
Præludium 4 - Side 9
Præludium 5 - Side 10
Præludium 6 - Side 11
Præludium 7 - Side 12
Præludium 8 - Side 13
Præludium 9  "
Af Højheden oprunden er" - Side 14
Præludium 10  "
Hvo ved, hvor nær mig er min Ende" og "Vågn op og slå på dine Strenge"  - Side 15
Præludium 11
"Nu hviler Mark og Enge" og "Gud! Efter dig jeg længes" - Side 16
Præludium 12  "
Jesus! Dine dybe Vunder" - Side 17
Præludium 13  "
Vær velkommen, Herrens Aar" - Side 18
Præludium 14  "
Hvor salig er den lille Flok" - Side 19
Præludium 15 
"Vi tro, vi Alle tro paa Gud " - Side 20
Præludium 16  "
Lovet være du, Jesus Christ"  - Side 21
Præludium 17  "
Nu velan, vær frisk til mode" - Side 22
Præludium 18 - Side 23
Præludium 19  "
Min Sjæl, jeg vil udsjunge" - Side 24

André Palsgård, 2002 og 2019

Retur til orgelnoder
Retur til forsiden