Retur til orgelnoder
Retur til forsiden

Orgelnodebøger udgivet på forlaget André Palsgård:
Peder Mandrup Meyer: 25 Præludier for Orgel

    Peder Mandrup Meyer: 25 Præludier for Orgel
ISBN 87-986484-8-9. ISMN M-706779-06-5. Udgivet 2002
Nodebogen er i beskåret A 4 format, hæftet.
I alt 40 sider, hvoraf 5 sider tekst og nodeeksempel. 
25 frie kompositioner.


 

 
Bogen kan printes her fra siden eller købes for kr. 100.- + porto hos forlaget. 
André Palsgård, Kildebakkegårds Allé 23, 2870 Dyssegård 
Telefon: 20150985. E-mail: apalsgard@gmail.com 

  
Klik på et sidetal for at få siden frem i pdf-format, der kan printes.

Forside
Bagside

Side 1: Forsats
Side 2: Bogens data, udgivne bøger indtil 2016, beskrivelse af omslagets billeder
Side 3: Forord

Forord   
Efter at jeg i Musikhistorisk Museums samling af håndskrevne noder havde fundet Peder Mandrup Meyers 19 præludier for orgel, henvendte jeg mig til Det Kgl. Bibliotek i København for at sikre mig, at de ikke tidligere var udgivet. Jeg fik ved den lejlighed oplyst, at Det Kgl. Biblioteks samling af håndskrevne noder omfatter 5 nodebøger udfærdiget af P. M. Meyer. Bøgerne har formatet 18 cm x 22 cm. Noderne er skrevet med letlæselig, pertentlig skrift. De 4 af disse bøger indeholder kendte orgelstykkers pedalstemme, som P. M. Meyer havde studeret med hensyn til fodsætning. Disse bøger er forstudier til det lille hefte med pedaløvelser, som han fik udgivet i 1898. Den 5. bog indeholder 25 frie præludier for orgel efterfulgt af et afsnit med præludiernes pedalstemmer med angivelse af fodsætning. Nogle af stykkerne er dateret. Ældste dato er 1896 og yngste dato 1907. Det Kgl. Bibliotek har erhvervet nodebøgerne fra musikantikvariatet Dan Fog i 1973. De 25 frie præludier udgives hermed for første gang. Stykkerne er i sagens natur beregnet for orgel med pedal - mange af dem er egnet for triospil.

Komponisten Peder Mandrup Meyer (1841-1919) blev født på St. Thomas, hvor hans far, Jørgen Scheel Meyer - senere distriktslæge i Horsens - på det tidspunkt var læge. Moderen hed Halvordine Elise Tuxen. P. M. Meyer blev i 1889 viet til Marie Caroline Klenz, datter af snedkermester W. O. Klenz.

I 1859 blev P. M. Meyer student fra Borgerdydsskolen i København. Men inden da havde han besluttet sig for at blive musiker. Han studerede klaver hos Rèe og musikteori hos professor Gebauer, der som gammel elev af Kuhlau satte stor pris på Meyers begavelse for det kontrapunktiske, der ellers var en sjældenhed blandt eleverne på det tidspunkt. Samtidig øvede han med flid orgel, klaver og violinspil. Han lagde sig med iver efter orgelspil, hvor Niels W. Gade, der benyttede ham som vikar i Holmens Kirke, gav ham den videre uddannelse i årene 1861-1863. Han deltog i krigen i 1864 som menig ved 18. regiment. Hjemvendt fra felten fortsatte han sine studier. I 1865 gav han i Slotskirken en koncert, der bragte ham megen anerkendelse som orgelvirtuos p. g. a. hans betydelige teknik, klare spil og smagfulde registrering. Senere levede han som søgt musiklærer og var i mange år censor ved Musikkonservatoriets organisteksamen. Fra 1874 til sin død var han indehaver af det betydelige embede som kantor ved Frederiksberg Kirke. Han fik udgivet et par hefter "Compositioner for Pianoforte" og som allerede nævnt et hefte med pedaløvelser, mens andre kompositioner, bl. a. en større samling salmer for 3-stemmigt damekor, kontrapunktiske udarbejdelser m. v., ikke er blevet trykt. Måske eksisterer de ikke længere.

Kilder: Nordisk Musiklexikon (H. V. Schytte) 1892
Dansk Biografisk Lexikon 1897, 1923 og 1938
Chr. Rasmussen: Frederiksberg Kirke 1734-1934 (udgivet i 1933)

Forskningsbibliotekar på Det Kgl. Bibliotek i København, Claus Røllum-Larsen, takkes for stor hjælpsomhed.
Tak til organist Inge Glad og overlæge og organist Sven Winther Topp for korrekturspil.
Tak til audiolog og organist Niels Morsing for dybdeborende fejlfinding i manuskriptet.

Søborg, oktober 2002 André Palsgård


Side 4:
En side i P. M. Meyers håndskrevne nodebog

Side 5:
Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse: 
Præludium  1   Side 6
Præludium  2   Side 7
Præludium  3   Side 8
Præludium  4   Side 9
Præludium  5   Side 10
Præludium  6   Side 11
Præludium  7   Side 12
Præludium  8   Side 13
Præludium  9   Side 14
Præludium 10  Side 15
Præludium 11  Side 16
Præludium 12  Side 17
Præludium 13  Side 18
Præludium 14  Side 19
Præludium 15  Side 20  og  Side 21
Præludium 16  Side 22  og  Side 23
Præludium 17  Side 24  og  Side 25
Præludium 18  Side 26  og  Side 27
Præludium 19  Side 28  og  Side 29
Præludium 20  Side 30  og  Side 31
Præludium 21  Side 32  og  Side 33
Præludium 22  Side 34
Præludium 23  Side 35
Præludium 24  Side 36  og Side 37
Præludium 25  Side 38  og  Side 39  og  Side 40


André Palsgård, 2002 og 2019

Retur til orgelnoder
Retur til forsiden