Retur Forside            
Retur internetartikler


A. Berntsens harmoniumskatalog
                                 
Denne side indeholder et harmoniumskatalog fra Anton Berntsens harmoniumsfabrik i Vejle - udgivet 1926 (ialt 24 sider), 1 udateret folder med beskrivelse af 4 harmonier, 1 udateret løsblad med beskrivelse af 1 harmonium, 1 løsblad med en anbefaling af A. Berntsens harmonier skrevet af en australsk pianist og 1 prisliste fra 1933.

Kataloget indledes med en beskrivelse af firmaets opståen og en varm tak til de mangeårige medarbejdere. Blandt de mere pudsige indlæg er et digt om det gode forhold mellem arbejdsgiver og ansatte skrevet på jysk dialekt.
Forsiden prydes af en lille pige, der står og "spiller" på et harmonium. Bagsiden indeholder et digt med noder. Digtet hedder "2 år" og begynder: "Jeg er min Moders Øjesten og Faders Pigelil..."


Alment om harmonier:
Fra omkring 1890 og indtil slutningen af  1920erne var der en hel del harmoniumsfabrikker i Danmark.
Harmoniets toner frembringes af gennemsvingende metaltunger. Det kan ske ved trykluft eller sugeluft.

Trykluftharmoniet blev opfundet i begyndelsen af 1800-tallet af franskmanden Grenié. Det blev kendt under navnet "Orgue expressiv" (Det udtryksfulde orgel) og på dansk "Kunstharmonium", fordi lydstyrken afhænger af hvor hurtigt, man træder de brede trædeskamler, der pumper bælgene. Denne harmoniumstype har nemlig ingen magasinbælg til at regulere trykket, der altså udelukkende styres med pumpebælgene. Som i pibeorgler frembringes tonen ved overtryksluft. I 1840 tog pariseren Alexandre Debain patent på instrumentet under navnet "Harmonium". Patentet dækkede snart sagt ethvert tasteinstrument, der fremkalder tonen ved med overtryksluft at sætte metaltunger i vibrationer. Selv betegnelsen harmonium var så stærkt beskyttet af patentet, at senere opfindere måtte udbrede deres idéer under andre navne - f. eks. "Orgel-Harmonium".

Sugeluftharmoniet blev bygget første gang i 1860 af Messrs. Mason & Hamlin, Boston. Det kaldes også " The American Organ" (H. F. Milne: The reed Organ, its design and construction, udg. 1930, s.1 og 11). Det var sugeluftharmoniet, der blev så populært i kirke, missionshus og hjem. Sugeluftharmoniet er lidt langsommere i ansatsen end trykluftharmoniet. Dets lydstyrke er mere stabil, og det er meget lettere at spille på.
Også harmoniumsbygger Joh. P. Andresen, der åbnede sin harmoniumsfabrik i Ringkjøbing i 1892, gav sine harmonier betegnelsen "Orgel-Harmoniums".

Jesuskirken i København har en omfattende harmoniumssamling, der bestyres af organisten.


Formatet er 17.5 cm x 26 cm

 Den lille fod har fundet vej til trædeskamlen og hænderne er på plads på klaviaturet.

 Trykkeri: J. Strandgaard, Skjern 

En firesidet, udateret folder med beskrivelse af 4 harmonier:

Et udateret løsblad med beskrivelse af 1 harmonium:Et udateret løsblad med en anbefaling af A. Berntsens harmonier skrevet af en australsk pianist:En prisliste fra 1933:

André Palsgård 2020
Retur Forside            
Retur internetartikler