Retur til internetartikler
Retur til forside

Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker 1987

For den, der interesserer sig for dansk orgelbygning, har det stor interesse at have fortegnelser over orgler leveret af de forskellige orgelbyggerier.

Hvor mange af de gamle orgler, der stadig eksisterer her i januar 2015, kan jeg ikke gøre rede for.
Den viden findes i Den Danske Orgelregistrant på Musikmuseet i København (under Nationalmuseet), men den er vanskeligt tilgængelig.
Enhver kan henvende sig til Orgelregistranten ved orgelregistrator Ole Olesen og få oplysning om enkelte orgler.
På registrantens hjemmeside kan man finde et regneark med meget lakoniske oplysninger om en del orgler, men der er aldrig blevet afsat penge til at opbygge en elektronisk oversigt i det nødvendige omfang.

Det er grunden til, at jeg i al beskedenhed har forsøgt at opbygge oversigter under "Internetartikler" på denne hjemmeside om de forskellige orgelbyggeres leverancer.
I første omgang drejer det sig om værkfortegnelser fra A. C. Zachariasens Orgelbyggeri og Horsens Orgelbyggeri  - og selvfølgelig internetartiklen udarbejdet på grundlag af min bog om Joh. P. Andresens kirkeorgelafdeling på harmoniumsfabrikken i Ringkjøbing. I slutningen af 2014 påbegyndte jeg oversigter over værker af orgelbyggerne Frederik Nielsen, dennes forgængere orgelbyggerne Demant, og Frederik Nielsen efterfølger Emil Nielsen. Og en artikel om Wilhelm Hemmersams værker. Det er min hensigt at udarbejde flere internetartikler i den kommende tid. Det vil dog ikke være muligt for mig at udarbejde udtømmende oversigter - og slet ikke at opdatere oplysningerne om de enkelte orgler.

I 1987 udarbejdede Den Danske Orgelregistrant ved Ole Olesen en oversigt over resterende, ældre orgler (der ikke var blevet vandaliseret af om- og tilbygninger (AP)).
Oversigten blev udgivet af Det Danske Orgelselskab.
Det er den eneste og seneste oversigt over ældre, danske orgler.
Den bringes nedenfor med enkelte kommentarer i rødt foretaget af undertegnede, hvor jeg har været i stand til at levere en opdatering.

Januar 2015 André Palsgård


Fortegnelse over ældre orgler i danske kirker 1987. Indhold:

Forside med indholdsfortegnelse
Forord
side 2
Orgelfortegnelse (efter orgelbygger)
side 3
Oversigt over udvælgelseskriterier
side 9
Forkortelser
side 9
Stednavneregister
side 10-12

 

                                                  

Kommentarer:

Joh. P. Andresen:
   
Krummerup Kirkes orgel
er uspoleret bortset fra at det fik tilført gemshorn 2'. Orglet har tilhørt Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke siden 1998.

Børglum Kirkes orgel
blev opstillet 1903 i Bangsbostrand Kirke. Orglet har tilhørt Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke fra 2001-2016.
Ny ejer fra april 2016: Orgelbyggeriet             Rieger-Orgelbau i Schwarzach.

Venø Kirkes orgel
er ikke nævnt, da det stod på Struer Museum i årene 1977-1990. Det har 2003-2016 tilhørt AP. Opstillet i Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke i 2004. Fra 2016 tilhørt Venø Musikforening.

Vile Kirkes orgel
er ikke nævnt, da det i årene 1985-88 var opmagasineret i graverhuset ved Vile Kirke. Orglet har fra 1988 tilhørt AP.


A. H. Busch & Sønner:

Mesinge Kirkes orgel blev nedtaget i 2004

Skibinge Kirkes orgel
blev nedtaget i 1999.

 

 
Kommentarer:

Jens Gregersen:

Øde Førslev Kirkes orgel blev nedtaget i 1997. F
ra 1997 i privat eje hos domorganist Freddy Samsing. 1999-2011 udlånt til krypten i Odense Domkirke (Sankt Knuds Kirke). Fra 2011 opmagasineret privat af FS.

Hunseby Kirkes orgel
blev nedtaget i 
2003 og flyttet til Krønge Kirke fra 2003. 

Gyrstinge Kirkes orgel
er ikke med i oversigten, da det blev
nedtaget 1984. 1984-1986 opmagasineret i Orgelbyggeriet I. Starup, 1986-1991 opmagasineret på Nationalmuseets magasin på Esrom Kloster, 1991-2007 opmagasineret af Danmarks Orgelmagasiner i svinestalden til Undløse præstegård, 2007-2016 tilhørt Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke ved AP. Orglet blev aldrig opstillet i orgelsamlingen p.g.a. pladsmangel. 2015 doneret til Vejlby Kirke ved Allingåbro, Djursland. Januar 2016 flyttet til orgelbyggeriet Frobenius, der istandsatte det for fondspenge fra Wroblewskifonden og opstillede orglet på vestpulpituret i den ældste del af dobbeltkirken i september 2016. 


Marcussen:

Bevtoft Kirkes orgel blev nedtaget 2003 og opstillet som
kororgel i Helligkors Kirke, København.

Magstrup Kirkes orgel
(ved Sønderborg) er ikke nævnt, fordi det blev nedtaget 1983. Efter aftale med orgelmagasinerne blev det opmagasineret i en sidelænge til præstegården. Jeg besigtigede det i 1993 og lagde billet ind på det uden at få respons. Få år efter blev det smidt ud.

 
Kommentarer:

Frederik Nielsen:
Mesing Kirkes orgel blev nedtaget o.1998 og flyttet til Orgelmagasinet i hestestalden til 
Schackenborg Slot. Fra marts 2016 i privat eje hos AP

Badskær Kirkes orgel blev nedtaget 1988. 1988-1992 var orgelhuset opmagasineret i Vestervig Kirke, Thyholm, mens piberne blev opbevaret på præstegårdens loft. Fra 1992 tilhørt AP. I perioden marts 1995-oktober 1996 opstillet i Sions Kirke, Kbh., mens  nyt orgel blev bygget. Opstillet i orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke 1999.  Efter opsigelsen af orgelsamlingen blev orglet i 2015 opstillet i APs hjem.

Løsning Kirkes orgel findes ikke i oversigten, fordi orglet blev nedtaget allerede i 1972. 1972-1990 i privat eje hos arkitekterne Exner, Århus. 1990-1998 i privat eje hos Docent i sang Keld Thaarup, Kbh.. Fra 1998 i privat eje hos AP. Fra 2019 Nysted Orgelmuseum, Lolland.

Storvorde Kirkes orgel blev nedtaget i 2002 og opmagasineret hos orgelbygger, der forsøgte at afhænde det i nogle år uden held. Det eksisterer ikke længere, dog er 2 stemmer blevet brugt til Demantorglet i Ringkøbing Kapel.


Sjelle Kirkes orgel
blev i  2003 flyttet til Graabrødre klosterkirke i Viborg.

Emil Nielsen:
Tullebølle Kirkes orgel blev bygget 1904 (altså ikke af FN, men af hans søn EN). Det blev nedtaget i 1989 og med Veteranorgelklubbens mellemkomst eksporteret til en luthersk menighed i Wodislaw i Polen.
Fr. H. Ramus:
Engestofte Kirkes orgel er ikke med i listen, da det blev nedtaget i 1981. Orglet har 2013-2018 tilhørt AP. Fra 2018 kororgel i Saxkøbing Kirke.
Det Kgl. Teaters orgel fra 1841-?, senere Grarup Kirkes orgel er ikke nævnt i fortegnelsen.

Roerslev Margaard:
Fårup Kirkes orgel blev nedtaget i 2004.

Jens J. P. Schierf:
Karlstrup Kirkes orgel er ikke nævnt, da det blev nedtaget i 1972 og lå i orgelmagasiner indtil 2004, hvor AP overtog orglet. Orglet er ikke blevet opstillet i Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke p.g.a. pladsmangel. Fra 2019 Nysted Orgelmuseum.

I. Starup:
Smørum Kirkes orgel blev nedtaget i 1989. Ved APs mellemkomst blev orglet flyttet til institutionen Sundholm på Amager, hvor institutionens værksted skulle opstille orglet
i gymnastiksalen/kirkesalen. Orglet blev i 1994 ved APs mellemkomst reddet fra Sundholm. Fra 1998 kororgel i Helligåndskirken, København (Se artiklen herom).

Skanderup Valgmenighedskirkes orgel
blev destrueret i  ...Bag facaden, der var tegnet af... opstillede man et elektronisk surrogatorgel.

 
 
 

André Palsgård 2014-19
Retur til internetartikler