Retur til internetartikler         
Retur til forside

Kirkeorgler bygget af Thorvald Frobenius
Th. Frobenius & Co., Th. Frobenius & Sønner, Frobenius

Dette bliver en meget ufuldstændig oversigt, da mit mål var kun at medtage orgler indtil 1910. Der er imidlertid interessante instrumenter, som det er værd at nævne.
Påbegyndt marts 2018. André Palsgård

Lidt om orgelbyggeriets grundlægger

Th. Frobenius, født 1885 i Weikersheim, Tyskland, havde været på valsen med A. C. Zachariasen.
Da ACZ åbnede eget orgelbyggeri i Århus i 1906, fik han til opgave at renovere Køhneorglet i Viborg Domkirke. Han havde derfor brug for en medhjælp. Han bad Th. Frobenius om at hjælpe sig. I Viborg traf Th. Frobenius Dagmar Hansen, datter af hotelværten på Landmandshotellet. De kom til at danne par, og Frobenius forblev i Danmark.
I 1909 blev Th. Frobenius ansat som leder af pianofabrikant Chr. Winthers nyåbnede "Orgelbygningsanstalt".
I 1914 blev han kompagnon.
I 1917 overtog han afdelingen, der kom til at hedde Orgelbyggeriet Th. Frobenius & Co. Frobeniusfirmaets opusnumre begynder (lidt med urette?) i 1909.
Kirkeorgelafdelingen på Harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen, Ringkjøbing, blev i december 1908 foræret til Joh. P. Andresens hustrus nevø Marinus Sørensen, der flyttede orgelbyggeriet til Horsens og gav det navnet Horsens orgelbyggeri.
I 1924 overtog Th. Frobenius Horsens orgelbyggeri, der blev jysk filial for firmaet i  København. For flere oplysninger se www.frobenius.nu.

Kirkeorgler i alfabetisk oversigt:
Damsholte Kirke, Møn.
Bygget 1918? af Chr. Winther og Th. Frobenius. 7 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Dansk Orgelindex, set 2021) Damsholte Kirkes orgel er Opus 56. 8 stemmer. Byggeår er ikke oplyst.
Opus 55 er bygget 1918(Opusliste på www.frobenius.nu, set 2021) Orglet er blevet repareret flere gange, men står ikke til at redde ifølge orgelsagkyndig. Orglet har været ude af drift siden 2020. Der spares op til nyt orgel (www.damsholtekirke.dk, set 2021)

Damsholte Kirkes orgel (Damsholtekirke.dk, set 2021)


Gudum Kirke
ved Ålborg. Bygget af Th. Frobenius & Co., Orgelfabrik, København, i 1913 eller 1914 som opus nr. 29. Opr. disp.: Pneumatisk vindlade med 1 manual med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Oktav 4'. Oktavkoppel. Svelle. 1966 ombygget af Jydsk Orgelbyggeri. Omdisponeret. 3 stemmer ændret (Pers. medd. fra Den Danske Orgelregistrant 2018) 1996 erstattet af nyt, brugt orgel fra Nibe Kirke (Gregersen 1861)(AP)
 

Til venstre: Foto fra før 1913. Ukendt fotograf. De 2 pulpiturer er opført 1759 af et adeligt ægteper på Gudumlund.
Til højre: Foto fra 1933. Ukendt fotograf.
Materialerne fra de 2 pulpiturer blev o. 1913 anvendt til at bygge nyt sammenhængende pulpitur tværs over skibet og orgelfacade til det nybyggede Frobeniusorgel.    
 

Harboøre Kirke. 1910-1968. Påbegyndt bygget af anonym orgelbygger og færdiggjort af pianofabrikant Chr. Winthers orgelbyggeri som orgelbyggeriets 1. leverance. 
Pneumatisk traktur og registratur med 2 manualer og pedal. 
Disp. ifølge bogen Th. Frobenius og Co. (udgivet o. 1937): 
Man.I: Bordun 16', Principal 8', Oktav 4'. 
Man. II: Gambe 8', Fløjte 4'. 
Ped.: Subbas 16'.
Kopler: I 4' - I,   II - I,   I - P,   II - P,   4 kollektiver (Danmarks Kirker 2011)

Hoed Kirke, Norddjursland. Bygget 1912. Opus 13 i Frobenius' værkfortegnelse. Pneumatisk. 1 manual med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedackt 8', Fløite 4'. 1977 nyt orgel ved Th. Frobenius & Sønner (Organist Per Rasmus Møller på Det Danske Orgelselskabs facebookside 2022)
   
Hoed Kirkes orgel fotograferet o. 1971 af Per Rasmus Møller

Jerusalemskirken, København (metodistmenighed). Bygget af Th. Frobenius 1916. Elektrisk aktion, elektrisk luftforsyning. 35 stemmer + 1 transmission på 3 manualer og pedal (8+9+6+6+7).
Manual I: Bordone16', Principale 8', Gamba 8', Voce dolce 8', Ottava 4', Cuspido 4', Ottave 2', Mixtur 4-5 Kor.
Manual II: Bordone d'amore 16', Principale violino 8', Gamba 8', Voce celeste 8', Fl. armonico 8', Fl. traverso 4', Flautino 2', Tromba 8', Oboe 8'
Manual III: Bordone d'amore 8', Fl. amabile 8', Quintatenenta 8', Salicionale 8', Fl. dolce 4', Clarinetto 8'
Pedal: Subbasso 16', Violine 16', Bordone d'amore 16' (Transmission), Trombone 16', Bordone 8', Violoncello 8'
Fjernværk (Spilles fra Manual III): Bordone d'eco 8', Viola di gamba 8', Voce celeste 8', Eoline 8', Fl. cuspido 4', Voce umana 8', Thromba armonico 8'
Kopler, kollektiver etc. (Organist- og Kantorembederne 1927) Første danske orgel med elektrisk traktur (Ole Olesen) Bygget af Christian Winther & Th. Frobenius 1916. Restaureret 1982-94 af Gunnar Fabricius Husted. Nyt spillebord 2013 ved Th. Frobenius & Sønner Det ny spillebord har 4 manualer - selvstændigt manual for ekkoværket, der findes i tårnrummet. Fortsat kegleventiler. Disposition herefter:
Manual IBordone 16', Principale 8', Gamba 8'Ottava 4', Flauto cuspido 4', Ottava 2', Ripieno de cinque IV-V.
Manual II: Bordone d'amore 16', Principale violino 8', Gamba 8', Voce celeste 8', Flauto armonioso 8', Flauto traverso 4'Flautino 2', Tromba 8', Oboë 8'. Svelle.

Manual III: Bordone d'amore 8', Quintatenente 8', Flauto amabile 8', Salicionale 8', Flauto dolce 4', Clarinetto 8. Svelle.
Manual IV (Eco): Bordone d'eco 8', Viola di Gamba 8', Eolina 8', Voce celeste 8', Flauto cuspido 4', Voce umana 8', Tromba armonioso 8'. Tremulant. Svelle.

Pedal: Subbasso 16', Bordone d'amore 16' (Transmission fra Man. II), Violone 16',  Bordone 8', Violoncello 8', Trombone 16'.
Manualomfang: C-c''''. Pedalomfang: C-f '. Alle registre i II og III på nær Flautino 2’ er udbygget til c''''' af hensyn til 4'-koplerne.

Kopler: I+II, I+III, I+IV, I+I4’, I+II4’, I+III4’, I+II16’, I+III16’, I+IV16’, II+III, II+IV, II+II4', II+III4’, II+III16', II+IV16’, III+IV, III+III4’, III+IV16’, P+I, P+II, P+III, P+IV, P+II4’. Sveller for man. II, III og IV
Generalcrescendo I (fast indstillet). Generalcrescendo II (indstilbart).Setzer med 8.000 indstilbare stationer (Jens Langvad/Ring Instruments) Elektropneumatisk traktur og registratur Keglevindlader (http://flemmingfriis.dk/jerusalemskirkens%20orgel.html (set 2018))


Jerusalemskirkens orgel består af 2 orgelhuse placeret for enden af pulpiturerne og et fjernværk placeret i et tårnrum modsat alteret. Spillebordet ses på pulpituret over alteret (Foto Jacob Friis 2014)
    

Lutherkirken, København. Bygget 1918 af  Chr. Winther & Th. Frobenius' Orgelfabrik. Restaureret af Frobenius 1988. Har stået urørt siden 1918.
Pneumatisk traktur og registratur med keglevindlader. Disposition: 3 manualer: C- a''' med 7+7+5 stemmer og Pedal C-f ') med 7 stemmer, deraf 3 transmissioner fra manual II.
Manual I: Bordun 16', Principal 8', Flauto armonico 8', Gemshorn 8', Ottava 4', Mixtur II-IV, Tromba 8'.
Manual II: Bordone d'amore 16', Viola di gamba 8', Voce celeste 8' (fra c'), Bordone alto 8', Flauto di concerto 4', Flauto picolo 2', Clarinette 8'
Manual III: Quintatøn 16, Violine principale 8', Flauto traverso 8', Salicetto 4', Oboe 8'
Pedal: Subbas 16', Violone 16', Bordone 16' (transmission fra II), Principale 8', Violone 8' (transmission fra Viola di Gamba 8'), Bordone alto 8' (transmission fra II), Bombarde 16'.
Svelle for man. I og II.
Kopler: I4'-I, II-I, II16'-I, II4'-I, III-I, III16'-I, III4'-I, III-II, III16'-II, III4'-II, I-P, II-P, III-P
Automatisk pedalomveksling, 6 kollektiver: pp, p, mp, mf, f, ff), generalcrescendo, rørværksafstiller, generalkoppelafstiller (Foldet A4- papir. Ekskursionsudvalget: Det danske orgelselskab. Ekskursion 17/9 88. Frimurerlogen og Lutherkirken)

Nørre Snede Kirke. Kirkens første orgel blev bygget af Th. Frobenius & Co. 1913 som opus nr. 22. Orglet stod indtil 1967 hvor Jysk Orgelbyggeri leverede et nyt orgel med 6 stemmer. 2013 fik Nørres Snede igen et Frobenius-orgel med 16 stemmer på to manauler og pedal. I forbindelse med nedtagningen af det første orgel i 1967 fjernedes også pulpituret. Dette er genetableret i ny form 2013. Orglet fra 1913 havde pneumatisk aktion . 1 manual  med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4'. o Oktavkoppel. Reister for Tutti. Svelle for hele orglet  (Thor Frehr Kørber på Det Danske Orgelselskabs facebooksiden 2018)

Skien Kirke, Norge. I 1918 havde Chr. Winther & Th. Frobenius første leverance til Norge - opus 54 til Skien ifølge værkfortegnelsen. Orglet er for længst forsvundet. Pneumatisk aktion. 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.
I. Manual: Bordun 16', Principal 8', Flute harmonique 8', Oktav 4', Trompet 8'. 
II. Manual: Gedakt 8', Gamba 8', Salicional 8', Vox celeste 8,' Fløjte travers 4'.
Pedal: Subbas 16'.
Kobler: II/I, I/P, II/P, I/4', II 4'/I, II 16'/I. Friløbskobbel. Kollektiver: Forte, Tutti, Registratur I. og II. Afstiller for Trompet 8'
(Thor Frehr Kørber på Det Danske Orgelselskabs facebooksiden 2018)
Påbegyndt marts 2018. André Palsgård

Retur til internetartikler         
Retur til forside